Acum 171 de ani s-a născut Mihai Eminescu

Acum 171 de ani s-a născut Mihai Eminescu

Acum 171 de ani s-a născut Mihai Eminescu. Poet, jurnalist, un om cu un cuvânt puternic și cu viziune. Am spus mereu, educația, școala, reprezintă temelia unei nații. Și sunt perfect de acord cu ceea ce transmitea și Eminescu, la vremea sa.
“Invăţând pe de rost numirile tuturor oraselor de pe pământ si toate formulele chimice, toate numele speciilor de plante si de animale, această masă de cunostinţe, oricât de nouă ar fi pentru o inteligenţă, n-o fac nici mai iubitoare de adevăr, nici îndemânatică de a judeca si de a distinge drept de strâmb. Învăţătura consistă în mulţimea celor stiute, cultura în multilateralitatea cunostinţelor, cresterea nu consistă nici într-una, nici într-alta. Ea consistă în influenţa continuă pe care o au lucrurile învăţate asupra caracterului si în disciplinarea inteligenţei. Când aceste două lipsesc, oricât de multe ţi-ar fi aproriat capul în mod mecanic, omul simte în sine un gol moral, care din toate e cel mai insuportabil si care conduce mintea nedisciplinată la cele mai triste abateri”.
”Educațiunea e cultura caracterului, cultura e educațiunea minții. Educațiunea are a cultiva inima şi moravurile, cultura are a educa mintea. De aceea, un om bine educat, cu inimă, caracter şi moravuri bune, poate să fie cu un cerc restrâns de cunoștințe, pe când, din contra, cultura, cunoștințele cele mai vaste pot fi cuprinse de un om fără caracter, imoral, fără inimă.”